Compassietraining


Maatregelingen

 • veilig
 • kleine groep
 • grote ruimte
 • voldoende ventilatie

Meer informatie bij aanmelding.

Meer acceptatie, mildheid en verbondenheid

Herken je de volgende situaties ?

Hoe vriendelijk ben jij voor jezelf als je een fout hebt gemaakt? Of als je voor jouw gevoel iets “doms” hebt gezegd? Of als je een verkeerde aankoop hebt gedaan? Of voor een grote groep niet uit je woorden kon komen?

Heb jij ook van die momenten dat je jezelf op de kop geeft?

We zijn vaak hard voor onszelf. Zeker in de hectiek van alle dag waarin de druk hoog is en er veel van je verwacht wordt ben je, door het ervaren van teveel stress, gevoeliger voor onzekerheid of heb je misschien meer last van zelfkritiek of schaamte.

Vooral wanneer je je somber, angstig, boos, eenzaam voelt of streng bent voor jezelf, kan het moeilijk zijn om warme gevoelens voor jezelf of voor anderen te ervaren.

Besef dat, zoals een vogel twee vleugels nodig heeft om te vliegen, inzicht en compassie gelijktijdig ontwikkeld dienen te worden. Matthieu Ricard

Zelfcompassie of compassie is het kunnen ervaren van liefde voor je pijnlijke ervaringen of de pijnlijke ervaringen van een ander en dan doen wat goed voor jou is of voor de ander. Je schenkt jezelf of de ander je liefdevolle zorg.
Bij de beoefening van Mindfulness neemt naast het trainen van opmerkzaamheid ook het ontwikkelen van een houding van mildheid en vriendelijkheid een belangrijke plaats in.

In de Compassietraining wordt deze houding van mildheid en vriendelijkheid verder uitgediept. Er worden verschillende oefeningen aangeboden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met jezelf en anderen te voelen.

Waaruit bestaat de training?

De compassietraining is vergelijkbaar met een Mindfulnesstraining.
In de bijeenkomsten worden ervaringsgerichte oefeningen afgewisseld met theorie en interactie.

De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en 1 extra oefensessie.
Naast de bijeenkomsten is het fijn als je thuis dagelijks oefent.
Houd rekening met zo'n 45 minuten per dag.
Je krijgt hiervoor een werkboek met audio-materiaal.

Na deze training van 8 weken is dit jouw resultaat:

Resultaat...Thema's...Voor wie...Jouw investering...

 • het beter erkennen en accepteren van pijn en lijden als deel van het leven
 • meer mildheid en vriendelijkheid ontwikkelen tegenover jezelf en de ander
 • minder angst hebben om fouten te maken en afgewezen te worden
 • meer zelfrespect en sympathie hebben voor je eigen tekortkomingen
 • beter om kunnen gaan met emoties zoals boosheid, zelfkritiek
 • meer ervaren van positieve emoties, wijsheid, levensgeluk, optimisme en sociale verbondenheid
 • beter voor jezelf zorgen

 • inzicht in de 3 emotieregulatiesystemen (jaag-gevaar- en zorgsysteem)
 • de veilige plek
 • de compassievolle metgezel
 • compassievol omgaan met weerstand, verlangen, schuld, schaamte, lastige patronen en de innerlijke criticus
 • compassie belichamen en een innerlijke helper voeden
 • het goede binnenlaten en ruimte maken voor geluk; vergeving van onszelf en anderen
 • de vier levensvrienden: vriendelijkheid, medevreugde, mededogen en gelijkmoedigheid

De compassietraining is net als de Mindfulnesstraining een ervaringsgerichte training en is voor iedereen die eerder een mindfulnesstraining heeft gedaan.
De training kan waardevol zijn voor hen die op zoek zijn om mindfulnessbeoefening te verdiepen en compassievoller in het leven te staan.

€ 350,- (vrij van btw) inclusief kennismakingsgesprek, werkboek én audio-materiaal en 1 extra oefensessie.

Wat kan je van mij verwachten?

Ik ondersteun en begeleid je vriendelijk en liefdevol in jouw proces, waar dit nodig is. Ik bied de bijbehorende theorie en oefeningen, zodat jij op het eind van de training door inzicht en oefening anders om hebt leren gaan met compassie voor jezelf en voor anderen.

Het kennismakingsgesprek

Voorafgaand aan de training maken we kennis met elkaar. Dit kan per telefoon of in een gesprek. We bespreken dan de verwachtingen en dat wat jij met de training wilt bereiken.

Praktische zaken

De 8-weekse (Zelf)compassietraining start op dinsdag 3 mei 2022

 • 8 Dinsdagavonden
 • Startdatum: 27 september 2022
 • Tijd: van 19:30 – 22:00 uur
 • Locatie: Theresiaplein 7, 5652 EV in Eindhoven
 • Groepsgrootte: maximaal 6 personen
 • Prijs: € 375,-*

*vrij van BTW