Privacy & Cookies


Persoonsgegevens die wij verwerken
Mindfulness Toos Driessen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Geboortedatum

Waarom we gegevens nodig hebben
Mindfulness Toos Driessen verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Mindfulness Toos Driessen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren Mindfulness Toos Driessen zal uw persoonsgegevens bewaren zolang dat nodig is voor de uitvoering van onze diensten. Zodra de dienstverlening of de overeenkomst eindigt, zullen wij uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaren in verband met de afwikkeling van onze diensten of de met u gesloten overeenkomst.

Delen met anderen Mindfulness Toos Driessen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mindfulness Toos Driessen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
Mindfulness Toos Driessen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via info@toosdriessen.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@toosdriessen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Mindfulness Toos Driessen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die door pagina’s van een website meegestuurd worden. Uw browser slaat deze cookies op uw harde schijf op. Wij maken gebruik van noodzakelijke cookies met een technische functionaliteit. Hierdoor kan de website naar behoren werken. Voor het plaatsen van functionele cookies is geen toestemming vereist.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid
Deze privacyverklaring is van toepassing op de met u gesloten overeenkomst en op de diensten die wij aan u leveren. Wijzigingen in onze dienstverlening of wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen via onze website kenbaar worden gemaakt. Wij adviseren u dan ook onze website www.toosdriessen.nl regelmatig te raadplegen. [Versie 1.0 – mei 2018]

Mindfulness Toos Driessen
Romerohof 12 5611 PX Eindhoven
e: info@toosdriessen.nl