Privacyverklaring


Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website. Toos Driessen Mindfulness zal persoonsgegevens nimmer publiceren of aan derden verstrekken, tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht wordt. Op deze pagina leest u meer over onze privacyverklaring.

Persoonsgegevens
Gegevens welke u ons verstrekt via een informatieverzoek of e-mail worden enkel gebruikt en opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

Nieuwsbrief
Toos Driessen Mindfulness verstuurt een digitale nieuwsbrief aan relaties. U ontvangt de nieuwsbrief alleen indien u daar toestemming voor hebt gegeven. Wenst u de nieuwsbrief niet langer te ontvangen, of ontvangt u de nieuwsbrief onterecht, dan kunt u zich te allen tijde afmelden. In iedere nieuwsbrief is een link opgenomen om uzelf aan/af te melden. Met bedrijven die uw gegevens in opdracht van ons verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst.